Mentorprogram

Összefoglaló

Kedves Érdeklődő!

Az alábbiakban bemutatásra kerül az EFOP 3.4.4-16 „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban” pályázat  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete konzorciumi partnerség által megvalósítandó, 1.3-as kötelező tevékenység, egy egyetemi Mentorprogram és Nagyköveti rendszer kialakítása.

Célkitűzés

A mentorprogram célja, hogy a közoktatásban résztvevő diákokkal (a továbbiakban: Diákok) kialakítson egy közvetlen viszonyt, amely során a diákoknak lehetőségük van az esetlegesen felmerülő kérdéseiket – mind pályaorientációs szempontból, mind az egyetemi hallgatói élet tekintetében – feltenni az egyetem által delegált egyetemi hallgatónak (továbbiakban: HelpDesk-mentornak), aki válaszaival hozzájárul, hogy a diák egy tiszta és átlátható képet kapjon a felsőoktatásról. Továbbá igény szerint a kiemelkedő teljesítményű diákok személyes coachingban is részesülhetnek, egyetemi hallgatók által (továbbiakban: Coach-mentor)

Megvalósítás

A HelpDesk-Mentorokat és a Coach-Mentorokat egy Mentorgárda foglalná magába. A Mentorgárda működését az IAESTE Hungary felügyeli, biztosítja a szükséges képzéseket, gondoskodik a mentorok utánpótlásáról, illetve az ehhez szükséges erőforrásokról.

HelpDesk Mentorok (HD-Mentorok)

Minden egyetemi karról toborzunk 2 hallgatót, akik megfelelően felkészültek, átfogó tudással rendelkeznek, mind az összegyetemi, mind a kari folyamatok terén, illetve tisztában vannak a felvételi eljárás menetével.

A HD-mentoroknak a következő feladatokat kell elvégeznie:

 • Folyamatos rendelkezésre állás a felmerülő kérdések tekintetében (e-mail)
 • A HD-Mentorok egy levelezőlista segítségével tartják a kapcsolatot a diáksággal. Az összegyetemi és felvételi kérdésekkel kapcsolatos kérdéseket minden héten egy adott felelős válaszolja meg, míg a kari specifikus kérdéseket a 2 főből az adott hétért felelős személy. Ennek felügyeletét a levelező listán jelen lévő szakmai asszisztens végzi el.
 • Rendszeres időközönként, egy személyes fogadóóra (személyes/csoportos)
 • A személyes fogadóórákat az adott HD-Mentor lehetőleg a lakhelyéhez közeli intézményben tartaná, félévente egyszer az érdeklődő diákoknak/szülőknek. Itt összegyetemi kérdésekre adna választ, és egy rövid prezentációt tartana az egyetemről. Erről jelenléti ívvel, és szúrópróba szerű személyes ellenőrzéssel bizonyosodnánk meg.
 • BME-s nyíltnapon egy körbevezetés az érdeklődőknek
 • Roadshow-n előadás tartása
 • A mentorok részt vesznek az összegyetemi roadshow-n, ahol előadást tartanak az egyetemi/mérnöki életről diák szemmel
 • Programjaink hirdetése
 • Kapcsolattartás a középiskolai nagykövettel, a programok megfelelő minőségű helyi szintű megvalósítása érdekében

Coaching Mentorok (C-Mentorok)

A mentorgárdában lennének olyan mentorok is, akik személyes coachingot is biztosítanának egy, maximum kettő hátrányos helyzetű, kiemelkedő képességű diáknak. C-Mentornak bármelyik karról jelentkezhet hallgató az egyetemről. A C-Mentornak a következő feladatokat kell kötelező jelleggel ellátnia:

 • Minimum egy vagy két hetente egy megbeszélés (skype, telefon stb.), havonta egy személyes találkozó a mentoráltjával.
 • Ha szükséges a tanulmányaiban is kisegíti a mentoráltat (a mentorált jövőképének megfelelő szaktudás alapozása itt a cél)
 • Részt vesz egy képzésen, amely biztosítja neki a coaching alapjait

Ha kérdésed van a program kapcsán a mentorprogram@iaeste.hu e-mail címen keress minket bátran!

Megszakítás