Rólunk

A II. Világháború összecsapásai után az emberek célja az volt, hogy a nemzetközi együttműködést és az összefogást elősegítsék. Ennek szellemében számos világszervezet alakult, ekkor szerveződött meg az ENSZ, és James Newby vezetésével a The International Assocaiation for the Exchange of Students for Technical Eexperience, azaz az IAESTE.

A szervezetet tíz európai ország küldöttei alapították 1948-ban azzal a céllal, hogy a mérnökhallgatók nemzetközi környezetben szerezhessenek értékes szakmai- és élettapasztalatokat, hogy új kultúrákat ismerjenek meg s így a jövőben még nagyobb társadalmi és szakmai hatással legyenek az őket körülvevő világra. Ehhez csatlakozott Magyarország 1983-ban.

Az Egyesület politikamentes, nonprofit, közhasznú szervezet, melynek programjait az ország műszaki egyetemein és főiskoláin önkéntes diákok szervezik. Több, mint három évtizedes fennállása alatt a Nemzetközi Szakmai Gyakorlat Csereprogram (továbbiakban Csereprogram) lebonyolítása mellett általános céljául tűzte ki a magyar mérnöki-, természettudományos és gazdasági tanulmányokat folytató hallgatók szakmai képzésének kiegészítését. Ezen célok megvalósításának eszközei például üzem- és gyárlátogatások szervezése, a ‘Make IT’ fantázianévre hallgató konferencia vagy akár az újonnan induló képzési sorozat megszervezése.

Ezen programok segítségével jelenleg 4 felsőoktatási intézményének számtalan tehetséges, fiatal diákja szerezhet életre szóló élményeket. Az Egyesület a magas fokú társadalmi szerepvállalásának eredményeként 1997-ben közhasznúvá minősült. Azóta a kezdeményezés egy világszervezetté nőtte ki magát, amely közel 90 tagországgal büszkélkedhet és elmondhatja magáról, hogy már több, mint 360.000 hallgató számára biztosított lehetőséget a programban való részvételre.

Bár a Magyar Mérnökhallgatók Egyesületének tevékenységi köre az elmúlt években jelentősen bővült, mindmáig az egyetlen olyan hazai szakmai diákszervezet, amely mérnöki, illetve természettudományi tanulmányokat folytató diákok nemzetközi gyakorlatcseréjével foglalkozik.

Nemzetközi lehetőségek

Az IAESTE A.s.b.l. a Nemzeti Bizottságok összefogásának eredményeképpen képviseli a tudományos, ipari és tanulói érdekeket. A nemzetközi szervezet célja a Csereprogram minőségi működtetése, ezáltal a professzionális tudás elmélyítése, illetve a nemzetközi együttműködés ösztönzése a szervezet tagjai, a felsőoktatási intézmények és az ipari szféra között. Az együttműködő vállalatok, egyetemi tanszékek, illetve kutatóközpontok azért támogatják az Egyesületet, mert olyan diákokból áll a szervezeti tagság, akik egyetemi tanulmányaikat hasznos, a civil szférában is elismert tevékenységgel szeretnék kiegészíteni – fiatal, ambiciózus, proaktív embereket pedig bármely cégnél előszeretettel alkalmaznak.

A Csereprogramnak köszönhetően a tagok magas szintű aktív nyelvtudást szerezhetnek, illetve kulturálisan és gondolkodásukban is rendkívül nyitottá válhatnak az Egyesületben töltött idejük alatt. Az egyesületi tagság nem csak tapasztalatszerzésre, de baráti kapcsolatok kialakítására is alkalmas, így színesítve az egyetemi éveket és szorosabbra fűzve az egyetemek, az egyetemi karok és az országok közötti hallgatói kapcsolatokat.

Az IAESTE A.s.b.l. kiterjedt alumni hálózata a nemzetközi IAESTE Alumni Network, ami egy sok ezer regisztrált tagból álló, egész világra kiterjedő hálózat hasonló célokkal, mint a magyar egyesület hálózata.

General Conference (Nemzetközi Közgyűlés)

A General Conference (GC) hatásköre a formális döntéshozatal, az Egyesület szabályzatainak, valamint éves költségvetésének elfogadása és módosítása. A minden év januárjában megrendezésre kerülő Annual Conference keretein belül működő General Conference-n minden tagország 1 delegálttal képviselteti magát. A fent leírtak mellett a GC választja meg az Egyesület mindenkori Elnökét és Elnökségét, az őket segítő koordinátorokat, illetve a működésünk tisztaságáért és átláthatóságáért felelős auditorokat. Ezen kívül a GC kizárólagos hatáskörébe tartozik az új tagországok felvételi kérelmének elbírálása.

Board (Elnökség)

Az Elnökség feladata a General Conference által hozott szabályok és határozatok betartása és betartatása, az Egyesület működésének általános támogatása, valamint a stratégia meghatározása és megvalósítása. Az 5 tagú Elnökséget az Egyesület mindenkor Elnöke (President) vezeti.

National Committees (Nemzeti Bizottságok)

Az országos szinten működő Nemzeti Bizottságok képviselik az tagállamokat, illetve az egyetemi, hallgatói és ipari szféra érdekeit. Ők felelősek a Nemzetközi Szakmai Gyakorlatcsere Program (Csereprogram) lebonyolításáért.

Local Committees (Helyi Bizottságok)

A Helyi Bizottságok feladata a Nemzeti Bizottság és az Egyesület képviselete helyi szinten. Legtöbb esetben 1-1 egyetemhez kötődnek és önkéntes alapon működnek.

Az IAESTE A.s.b.l. független, politikamentes szervezet tanácsadói között tudhatja az alábbi szervezeteket:

UNESCO világszervezet

UN Economic and Social Council (ECOSOC),

United Nations Industrial Developement Organisation (UNDO),

International Labour Office (ILO).

 

Akikkel kapcsolatban áll:

United Nations Economic Council of Africa

The Food and Agriculture Organisation

The Organisation of the American States

European Union