Rólunk

Hazai szervezet bemutatása                                                                                                             

A II. Világháború összecsapásai után az emberek célja az volt, hogy a nemzetközi együttműködést és az összefogást elősegítsék. Ennek szellemében számos világszervezet alakult, ekkor szerveződött meg az ENSZ, és James Newby vezetésével az IAESTE.

Az IAESTE-t 1948-ban tíz európai ország küldöttei alapították azzal a céllal, hogy a mérnökhallgatók nemzetközi környezetben szerezhessenek értékes szakmai- és élettapasztalatokat, hogy új kultúrákat ismerjenek meg s így a jövőben még nagyobb társadalmi és szakmai hatással legyenek az őket körülvevő világra.

Az Egyesület politikamentes, non-profit, közhasznú szervezet, melynek programjait az ország műszaki egyetemein és főiskoláin önkéntes diákok szervezik. Három évtizedes fennállása alatt a Nemzetközi Szakmai Gyakorlat Csereprogram lebonyolítása mellett általános céljául tűzte ki a magyar mérnökhallgatók szakmai képzésének kiegészítését. Ezen célok megvalósításának eszközei például üzemlátogatások szervezése, a ‘Mérnökfutam’ fantázianévre hallgató mérnökverseny vagy akár az YBL Szakmai Napok, melyeket az idei tanévben is megrendezett a szervezet.

Ezen programok segítségével jelenleg 4 felsőoktatási intézményének számtalan tehetséges, fiatal diákja szerezhet életre szóló élményeket. Az Egyesület a magas fokú társadalmi szerepvállalásának eredményeként 1997-ben közhasznúvá minősült. Azóta a kezdeményezés egy világszervezetté nőtte ki magát, amely több mint nyolcvan tagországgal büszkélkedhet és elmondhatja magáról, hogy már több mint 330 000 hallgató számára biztosított lehetőséget a programban való részvételre.

Bár a Magyar Mérnökhallgatók Egyesületének tevékenységi köre az elmúlt években jelentősen bővült, mindmáig az egyetlen olyan hazai szakmai diákszervezet, amely mérnöki illetve természettudományi tanulmányokat folytató diákok nemzetközi gyakorlatcseréjével foglalkozik.

 

Nemzetközi lehetőségek

Az IAESTE a.s.b.l. a Nemzeti Bizottságok összefogásának eredményeképpen képviseli a tudományos, ipari és tanulói érdekeket. A nemzetközi szervezet célja Csereprogram minőségi működtetése, ezáltal a professzionális tudás elmélyítése, illetve a nemzetközi együttműködés ösztönzése a szervezet tagjai, a felsőoktatási intézmények és az ipari szféra között. Az együttműködő cégek azért támogatják az Egyesületet, mert olyan diákokból áll a szervezeti tagság, akik egyetemi tanulmányaikat hasznos, a civil szférában is elismert tevékenységgel szeretnék kiegészíteni - fiatal, ambiciózus, proaktív embereket pedig bármely cégnél előszeretettel alkalmaznak.

A nemzetközi szakmai gyakorlatcsere programnak köszönhetően a tagok magas szintű aktív nyelvtudást szerezhetnek, illetve kulturálisan és gondolkodásukban is rendkívül nyitottá válhatnak az Egyesületben töltött idejük alatt. Az egyesületi tagság nem csak tapasztalatszerzésre, de baráti kapcsolatok kialakítására is alkalmas, így színesítve az egyetemi éveket és szorosabbra fűzve az egyetemek, az egyetemi karok és az országok közötti hallgatói kapcsolatokat.

Az IAESTE a.s.b.l. kiterjedt alumni hálózata a nemzetközi IAESTE Alumni Network, ami egy sok ezer regisztrált tagból álló, egész világra kiterjedő hálózat hasonló célokkal, mint a magyar egyesület hálózata.

 

Az IAESTE a.s.b.l. független, politikamentes szervezet tanácsadói között tudhatja az alábbi szervezeteket:

UNESCO világszervezet

UN Economic and Social Council (ECOSOC),

United Nations Industrial Developement Organisation (UNDO),

International Labour Office (ILO).

 

Akikkel kapcsolatban áll:

United Nations Economic Council of Africa

The Food and Agriculture Organisation

The Organisation of the American States

European Union

Nemzetközi szervezeti felépítés

A Nemzetközi Közgyűlés hatásköre a formális döntéshozás, itt minden tagország egy taggal képviselteti magát. A minden év januárjában megrendezett Annual Conference során a Nemzetközi Közgyűlés megválasztja a nemzetközi elnököt, a nemzetközi vezetôségi tagokat, a SID (stratégiai fejlesztő csoport) és a IDT (intraweb fejlesztő csoport) koordinátorokat. Továbbá a közgyűlés tartja meg a nemzetközi vezetőségből és a nemzeti titkárokból álló döntéshozó testület üléseit, ahol nemzetközi kérdésekben döntenek, illetve itt történik az országok által korábban megszerzett gyakornoki pozíciók elcserélése is. Évente kétszer rendezik meg a SIDet (Strategic IAESTE Development). Itt szintén a nemzetközi vezetőség tagjai tartanak üléseket és a nemzetközi szervezet fejlesztését érintő kérdésekben döntenek.

 

Nemzetközi lépcsőfokok

A nemzetközi Board tagja az lehet, akiket ismernek és elismernek a szervezet tagjai, a nemzeti titkárok és eredményei nemzetközi szinten is láthatóak.

 

Fő profil: a nemzetközi szakmai gyakorlatcsere program

 

A nemzetközi szakmai gyakorlatcsere programban részt vevő hallgatók külföldön végezhetik el a diplomájuk megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatot, melyhez a cégek az általuk felajánlott gyakornoki pozíciókkal járulnak hozzá.

A szakmai gyakorlat ideje alatt a diákoknak lehetőségük nyílik nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, a kollégák nyelvi ismereteinek fejlesztésére, a hazaitól eltérő gondolkodás, értékrend és kultúra megismerésére. A külföldön gyakornokoskodó hallgató által szerzett szakmai tapasztalatok és élmények támogatják a jövő műszaki értelmiségének fejlődését.

A tagországok helyi bizottságai egész évben, de főleg az őszi félév során felkeresik az egyesület korábbi partnereit, illetve új kapcsolatokat is igyekeznek létrehozni más szervezetekkel, intézményekkel vagy cégekkel, hogy a jövőben ők is gyakornoki pozíció felajánlásával támogassák a szervezet csereprogramját. A január végéig megszerzett állásokat a minden évben megrendezett AC (Annual Conference) során a tagországok elcserélik egymással. Miután ezeket a gyakorlati pozíciókat a csereprogramért felelős projektvezető és a nemzeti titkár felügyeletével tüzetesen átnézte az egyesület, a külföldről hozott szakmai gyakorlati lehetőségeket meghirdetik az egyetemek diákjai számára. A szigorú kiválasztási rendszernek köszönhetően csak a legjobban tanuló, közéleti tevékenységet és/vagy sportot űző, megfelelő motivációval rendelkező egyetemi hallgatók nyerhetik el a lehetőséget a programban való részvételre. A jelentkezések összegyűjtése után a különböző tagországok egyesületei juttatják el a jelentkezési anyagokat a külföldi cégekhez, miközben ezzel párhuzamosan a magyar cégekhez is folyamatosan érkeznek be a külföldi hallgatók jelentkezési anyagai.

A sikeres egyeztetések után a hazai egyesület felkészíti a kiutazókat a szakmai gyakorlatra. Ez az Infoest nevű rendezvényen történik, ahol általános információkat kapnak a diákok arról, hogy egy hosszabb külföldi gyakorlat alkalmával mire kell odafigyelni. Az előző években kiutazott hallgatók beszámolóit is meghallgathatják, és részt vehetnek egy Kultúrsokk tréningen is. A hazai cégekhez jelentkezett külföldi hallgatók egész évben részt vesznek gyakornoki programokban, de a legintenzívebb időszak a nyár létszám és programszervezés szempontjából. Ilyenkor a csereprogram részeként megrendezett Summer Reception keretein belül a gyakornokok számára napi szinten a lehető legszínesebb kulturális programokat biztosítja az Egyesület, a National Night-okon pedig minden ország vagy régió bemutathatja saját táját, gasztronómiáját és a kulturális érdekességeit.

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatunk az alábbi linken érhető el: Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 2018.09.24.