Középiskolásként szeretnék részt venni!

Kedves Diákok!
 

Az IAESTE Hungary mentorprogramjába kétféleképpen jelentkezhettek. Coach mentor által mentorált diáknak, vagy Nagykövetnek, aki segíti a program megvalósulását. Az alábbiakban olvashattok a jelentkezés menetéről, szükséges dokumentumokról.

Coachingban résztvevő diák kiválasztása

Elsősorban 9. és 10. évfolyamos hallgatókat céloznánk meg a kiválasztás során.  A mentorált diák személyére a középiskola tanárok adhatnak javaslatot. Az adott középiskolák 9. és 10. évfolyamos osztályfőnökeitől egy listát kérnénk be, melyik diákokat ajánlanák a mentorprogramba, indoklással együtt. Ezek után, ezektől a diákoktól egy motivációs levelet kérnénk, amiben leírná miért szeretne a mentorprogramba jelentkezni. A diák beválogatása után egy szülői beleegyezést is kérnénk, hogy a szülő támogatja a diák mentorálását.

Nagyköveti rendszer

A közoktatásban tanuló diákok BME Ambassador/Nagykövet néven hirdetnék az iskolájukban a mentorprogramot, Roadshow-t, Nyári Egyetemet. A nagyköveteknek biztosítanánk a szükséges képzést, feladatleírást.

A nagykövet és a Mentorgárda adott tagja folyamatos kapcsolatban lennének, együtt szerveznék meg a fogadóórákat. A nagykövet tartaná a kapcsolatot a helyi DÖK-kel, segítene az események szervezésében, pontokat gyűjthet a kialakított motivációs rendszerben, majd később nagyobb eséllyel válhat mentorrá ő is.

Nagykövet értékelési folyamat

A nagykövetek értékelése két részletből tevődne össze. A Mentorgárda adott tagja tartaná vele a kapcsolatot, így probléma esetén tudná azt továbbítani a Mentorgárda felé. Illetve az iskolában szervezett programok szervezőitől érkezett visszajelzések alapján tudnánk képet kapni a nagykövet teljesítményéről.